Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES
w Bistom Sp. z o.o.
Polityka skierowana jest do użytkowników odwiedzających serwisy w domenie bistom.pl
należące do Bistom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
[dalej: Serwis] i opisuje zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych, w tym danych osobowych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.
Administrator danych.
Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Bistom Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kapelanów Wojskowych 2D, 44-194 Knurów (NIP: 6312551919, KRS 0000934829,REGON:240860410) tel. + 48 882 779 213, e-mail: ado@bistom.pl W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@bistom.pl
Zakres zbieranych danych.
Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości poprzez ogólny formularz kontaktowy oraz system e-rejestracji.
Podczas korzystania z serwisu zbierane mogą być również dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne, które nie są wykorzystywane do profilowania użytkownika.
Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w „Informacjach dotyczących plików cookies”.
Źródło danych.
Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio
od Pani/a.
Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:
- udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy i realizowania żądań użytkowników na podstawie ich zgody;
- rejestracji konta i obsługi w ramach systemu e-rejestracji na podstawie udzielonej zgody Użytkownika w zw. z art. 9 ust. 2 lit h RODO; tj. w celach związanych z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnozy medycznej i leczenia) oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, w szczególności w celu rejestracji Pacjenta w i koordynacji udzielania świadczeń zdrowotnych;
- analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Prawo do wycofania zgody.
Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt
z Panią/em.
Obowiązek lub dobrowolność podania danych.
Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne,
ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.
Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych.
Ma Pani/Pan prawo:
- żądania od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii
(art. 15 RODO);
- żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
- żądania od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 21 RODO).
· wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych.
Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, kurierzy, kancelarii prawnej, dostawcy hostingu, serwera poczty.
Czas przechowywania danych.
Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.
Po tym okresie Pani/a dane mogą być przechowywane w celach archiwalnych.
Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny
z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/a dane nie będą przekazywane przez Administratora do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Informacje dotyczące plików cookies.
Podczas korzystania z Serwisu w sposób automatyczny zbierane są informacje zawarte w plikach cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki tekstowe zapisywane na Pani/Pana urządzeniu (np. komputerze, laptopie, smartfonie), podczas przeglądania Internetu.
Przy ponownym odwiedzeniu naszego serwisu przeglądarka wysyła plik cookie z powrotem
do serwisu (a dokładniej, do jego serwera).

Pliki (cookies) mogą być wykorzystywane w celu:
· dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
· przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa;
· umożliwienia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
Więcej informacji o tym czym są pliki cookies można znaleźć pod następującymi linkami:
· Język polski: http://wszystkoociasteczkach.pl/
· Język angielski: https://www.aboutcookies.org/

W jakim celu Administrator wykorzystuje pliki cookies?
Niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania serwisów i aplikacji oraz korzystania z ich zasobów, zwiększają ich wydajność, pozwalając na szybsze odnalezienie potrzebnych informacji.
Niektóre pliki cookies są również wykorzystywane do pozyskiwania informacji na potrzeby analityczne i statystyczne lub dla celów marketingowych.
Większość przeglądarek domyślnie jest ustawionych na akceptację zapisu plików (cookies)
w urządzeniu końcowym (komputer, laptop, smartfon) w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.
W każdym momencie może Pani/Pan wyłączyć, usunąć już zapisane pliki cookies lub zmodyfikować możliwość ich zapisywania na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Informacje o tym jak zarządzać ustawieniami plików cookies znajdują się zazwyczaj w pasku menu każdej przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc”.
Poniżej znajdzie Pani/Pan szczegółowe informacje o zarządzaniu ustawieniami plików cookies
w najpopularniejszych przeglądarkach:
Jeżeli chcesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie plików cookies, skorzystaj z poniższych instrukcji:
Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.
Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.
Narzędzia analityczne i techniki marketingowe.
Administrator stosuje również analizę statystyczną ruchu na stronie. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
SOCIAL MEDIA –
Serwis może zawierać przycisk odsyłający do portali społecznościowych, gdzie może Pani/Pan np. zacząć obserwować naszą stronę lub polubić stronę Bistom Sp. z o.o. Pani/Pana dane osobowe są wtedy przetwarzane są również przez podmiot prowadzący ten portal i są wykorzystywane przez ten podmiot do własnych celów np. marketingowych.
Odnośniki do stron innych podmiotów.
Serwis zawiera również odnośniki stron innych podmiotów. Bistom Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony, rekomendujemy by zapoznała/ł się Pani/Pan się z polityka prywatności tam ustaloną.
Zmiany Polityki.
W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności i plików cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do jej postanowień.